Over mij

Ik ben een optimist met als motto “als je wilt, kan het”. Vanuit dit uitgangspunt bouw ik als zelfstandige met veel enthousiasme aan een wereld waarin mensen betekenisvol kunnen werken. De afgelopen jaren heb ik dit gedaan als organisatieadviseur. Vanuit die rol heb ik verscheidene verandertrajecten begeleid, vooral in de zorg. In deze trajecten ben ik in co-creatie op zoek gegaan naar welke manier van organiseren de bedoeling van de organisatie echt tot uiting laat komen en welke stappen er gezet moeten worden om hier naar toe te groeien.  In verschillende rollen (adviseur, verandermanager, coach, ontwikkelaar) op reis om een nieuwe besturingsfilosofie te doorleven en op basis hiervan een organisatieverandering in te zetten om te komen tot een passende manier van organiseren en meer betekenis als uitkomst.

In mijn beleving is dit een organisatievorm die mensen centraal stelt en aanspraak doet op het (persoonlijk) leiderschap van iedereen. Ik geloof dat mensen de drive hebben om er toe te doen, een positieve bijdrage te hebben, de dingen goed te willen doen en de wereld een beetje mooier te willen maken voor zichzelf en anderen.
Dit is alleen niet altijd zo makkelijk … Het vraagt om jezelf en anderen serieus te nemen, kwetsbaar te zijn, verbinding aan te gaan, vertrouwen te hebben, te gaan staan voor je waarden, te struikelen, te lachen en nog zo veel meer!

Naast mijn rol als veranderaar in verschillende ontwikkeltrajecten heb ik zelf ook aan het roer gestaan van een dergelijke verandering. Als operationeel directeur van Berckeley Square heb ik gebouwd aan de zelforgansiserende organisatie die het nu is. Toen ik in begin 2016 mijn rol als directeur in het team belegd heb en zelf weer als teamlid was verbonden, begon het te kriebelen; ik wil me vanuit een verantwoordelijke rol verbinden aan organisaties om te helpen een transitie door te maken.

Ik ben op zoek naar opdrachten waar ik als verandermanager of interimmanager sturing kan geven aan het:
– Helder krijgen en houden van de bedoeling van de organisatie – een wenkend perspectief
– Samen ontwikkelen van een dienende organisatievorm
– Stappen zetten in het transformatie/ transitie/ veranderingsproces
– Vergroten van het (persoonlijk) leiderschap van iedereen
– Samenwerken vanuit zingeving, verbinding, vertrouwen en plezier!